Rehabilitace

Ambulantní provoz rehabilitace se nachází v suterénu Nemocnice Blansko. V současné době je rozšířen o provozovnu  - Smetanova 8, Blansko (nemocvična). Telefonní kontakt na toto pracoviště v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin: 601 086 145.

Rehabilitace Nemocnice Blansko zajišťuje rehabilitační péči pro pacienty spádové oblasti Blansko v celé indikační šíři, především u poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu, u funkčních i degenerativních onemocnění páteře a kloubů, u neurologických a kardiovaskulárních onemocnění, vrozených i získaných vad pohybového aparátu, u dětí i dospělých. Provádí rovněž léčbu funkčních sterilit dle Mojžíšové a vývojovou rehabilitaci dle prof. Vojty u dětí. Umožňuje i rehabilitaci samoplátcům, probíhá zde řada rekondičních a komerčních programů (cvičení pro těhotné, pro seniory, na míčích, aquaaerobik, Tai-či, na balanční ploše Bosu, SM systém, TRX, aromaterapeutické masáže a Myo 200).

Pracoviště rehabilitace Smetanova 8 zabezpečují dvě fyzioterapeutky s následujícím profesním rozsahem:

Bc. Dita Fořtíková

Kromě běžně používaných technik ve fyzioterapii se specializuje na Dynamickou neuromuskulární stabilizaci dle profesora Koláře, která se využívá u dospělých i u dětí s vertebrogenními obtížemi a u pacientů s funkčními poruchami pohybového aparátu. Dále provádí kineziotaping.

Andrea Včelařová DiS.

Kromě běžně používaných fyzioterapeutických technik se zaměřuje na Reflexní zónovou terapii na noze dle Hanne Marquardt, provádí manuální lymfodrenáže a kineziotaping. Specializuje se na cvičení dle paní Ludmily Mojžíšové, Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci. Dále vede program léčby skoliózy u dětí a dospívajících metodou SM systém.

Rezervace na ambulanci rehabilitace: 516 838 355 nebo na tel.: 601 086 145.
 
 
Hlavní menu
Volat na číslo: +420 720 987 564