Cena lekce od 16.2.2020 je 120 Kč

Důvod tohoto kroku je jediný, a to snaha o zachování tohoto projektu. Od 1.1.2020 došlo k přesunu provozu rehabilitace zpět do nemocnice a kompletní náklady na chod budovy na Smetanové ulici padly na projekt Nemocvičny. Dvojnásobné náklady s původními příjmy jsou však neslučitelné s další existencí projektu. Ve stávajícím režimu není reálné tento projekt udržet déle než pár týdnů.
Stáli jsme tedy před dvěma variantami. Buď projekt ukončit a nebo nastavit cenu tak, aby byl provoz schopný přežít při současném zachování počtu cvičících.
Jsme dennodenně na recepci a vnímáme, jak se za ty tři roky stala Nemocvična nedílnou součástí dění v Blansku. Chodí k nám cvičit všechny věkové kategorie, muži, ženy a poslední měsíce i děti. Hromada dětí! Máme dva roky po sobě také po strop plné letní příměstské tábory. Celkem 210 dětí, kterým jsme udělali prima sportovní prázdniny. A co je hlavní - k dnešnímu dni máme v registraci 2 300 klientů. Neuvěřitelná čísla!! Neuvěřitelná čísla na Blansko. No a právě ta nás nutí k jedinému - NEVZDAT TO.
Takže my jsme zdražili a pravda - ne málo. Nicméně nejde jinak. Tato částka je ekonomický výsledek rovnice, kde za rovná se stojí buď "jedeme dál" nebo "zavíráme". Teď je řada na Vás. Budeme věřit, že tuto změnu přijmete a zůstanete našimi klienty i nadále. Spoléháme na Vás!

Hlavní menu
Volat na číslo: +420 720 987 564